تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورPI734A
توان اسمی بر حسب کاوا1260Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا1350Kva

محصولات مشابه

فهرست