تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دورحداکثر تعداد دور
مدل ژنراتورHCL634G
توان اسمی بر حسب کاواتوان اسمی بر حسب کاوا

محصولات مشابه

فهرست