تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورPL734E
توان اسمی بر حسب کاوا1900Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا2035Kva

محصولات مشابه

فهرست