تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-52/3M9
توان اسمی بر حسب کاوا3000Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا3300Kva

محصولات مشابه

فهرست