تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-55/2M7
توان اسمی بر حسب کاوا2650Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا2915Kva

محصولات مشابه

فهرست