تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-54/2M8
توان اسمی بر حسب کاوا3060Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا3366Kva

محصولات مشابه

فهرست