تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-47/2VS2
توان اسمی بر حسب کاوا365Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا420Kva

محصولات مشابه

فهرست