تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورHCL544C
توان اسمی بر حسب کاوا451Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا501Kva

محصولات مشابه

فهرست