تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورHCL444E
توان اسمی بر حسب کاوا352Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا400Kva

محصولات مشابه

فهرست