کامینز VTA28G5 – 700KVA

  1. خانه
  2. دستگاه کارکرده
  3. کامینز VTA28G5 – 700KVA
تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

محصولات مشابه

فهرست