تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتسیستم حفاظت
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورSLT18-MD-PLATE
توان اسمی بر حسب کاوا20Kva
توان اضطراری بر حسب کاواتوان اضطراری بر حسب کاوا

محصولات مشابه

فهرست