تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورPRO18LF4
توان اسمی بر حسب کاوا50Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا50Kva

محصولات مشابه

فهرست