تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP21
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورECP32-1M-4
توان اسمی بر حسب کاوا45Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا50Kva

محصولات مشابه

فهرست