دیزل ژنراتور

کانوپی چیست؟

مقدمه: یکی از قسمت هایی که در دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد کانوپی است. این قطعه به عنوان…
ادامه مطلب