تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتسیستم حفاظت
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورPRO28SB4-SHAFTED
توان اسمی بر حسب کاوا200Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا200Kva

محصولات مشابه

فهرست