تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-50/2M6
توان اسمی بر حسب کاوا1250Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا1250Kva

محصولات مشابه

فهرست