تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-47/2S4
توان اسمی بر حسب کاوا410Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا450Kva

محصولات مشابه

فهرست