تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-46/2M3
توان اسمی بر حسب کاوا180Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا203Kva

محصولات مشابه

فهرست