تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-44/3S2
توان اسمی بر حسب کاوا70Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا77Kva

محصولات مشابه

فهرست