تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-44/2VS45
توان اسمی بر حسب کاوا105Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا116Kva

محصولات مشابه

فهرست