تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورLSA-40VS1
توان اسمی بر حسب کاوا10Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا11Kva

محصولات مشابه

فهرست