تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورHCL544E
توان اسمی بر حسب کاوا570Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا651Kva

محصولات مشابه

فهرست