تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP21
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورECP34-1LN-4
توان اسمی بر حسب کاوا125Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا140Kva

محصولات مشابه

فهرست