تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP21
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورECP28-M
توان اسمی بر حسب کاوا20Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا25Kva

محصولات مشابه

فهرست