تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP21
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورECP3-3L-4
توان اسمی بر حسب کاوا15Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا18Kva

محصولات مشابه

فهرست