تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP21
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورECO38-3S-4
توان اسمی بر حسب کاوا225Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا250Kva

محصولات مشابه

فهرست