تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP21
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورECO38-2L-4
توان اسمی بر حسب کاوا290Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا330Kva

محصولات مشابه

فهرست