تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورE1X13SB-4
توان اسمی بر حسب کاوا8Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا8Kva

محصولات مشابه

فهرست