تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم حفاظتIP23
حداکثر تعداد دور2250RPM
مدل ژنراتورE1C13MF4-SHAFTED
توان اسمی بر حسب کاوا12.5Kva
توان اضطراری بر حسب کاوا12.5Kva

محصولات مشابه

فهرست