تابلو اضطراری(ATS)

 1. خانه
 2. برق پشتیبانی
 3. تابلو برق
 4. تابلو اضطراری(ATS)
تماس بگیرید

1

2

3

تماس بگیرید

1

2

3

مشخصات فنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابلوکنترل اتوماتیک (ATS) بر روی دیزل ژنراتورهایی که به صورت اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند نصب می گردد ، بدین صورت که با قطع برق شهر دیزل ژنراتور به وسیله تابلو کنترل اتوماتیک جایگزین برق شهر می شود و پس از وصل شدن برق شهر ، دیزل ژنراتور توسط تابلو اتوماتیک از مدار خارج می شود.

در صورت استفاده از تابلو کنترل اتوماتیک مجهز به بردهای کنترلی دیجیتالی امکان دادن برنامه هفتگی ، جهت روشن و خاموش شدن دیزل ژنراتور به طور اتوماتیک وجود دارد .

همچنین نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور توسط برد کنترلی که بر پارامترهای مختلف دیزل ژنراتور و شبکه نظارت دارد انجام می پذیرد و در مواقع ضروری با اعمال فرامین لازم ، از سیستم در مقابل خطرات احتمالی محافظت می کند این پارامترها شامل :

 • کنترل و حفاظت از دیزل ژنراتور در مقابل تغییرات پارامترهای ولتاژ ، جریان ، فرکانس
 •  ثبت خطاهای بوجود آمده و ذخیره اطلاعات ژنراتور
 • کنترل و حفاظت از دیزل ژنراتور در برابر کاهش فشار روغن
 • کنترل وحفاظت از دیزل ژنراتور در برابر افزایش دمای آب ، دور غیرمجاز ، افزایش درجه حرارت روغن
 • قابلیت نمایش سنسور سطح آب رادیاتور
 • قابلیت نمایش سنسور سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه
 • حفاظت از ژنراتور در مقابل خطاهای افزایش بار ، اتصال کوتاه ، ارت فالت و جابجایی توالی فاز به کمک رله های حفاظتی خارجی و داخلی

طراحی و ساخت انواع تابلوهای اظطراری – چنج آور (ATS) به همراه انواع بردهای دیپسی (DES) کمپ (COMAP) دیتاکام (DATAKCOM)

محصولات مشابه

فهرست