مانیتورینگ

مجموعه ی شرکت نوبین اتوماسیون برنا با استفاده از کارشناسان متخصص و تحصیل کرده خود و تکیه بر دانش بنیان بودن خود و با احساس نیاز در زمینه یکپارچه سازی علم و تکنولوژی در زمینه استفاده از دستگاه های دیزل ژنراتور و جهت سهولت و پایین آوردن هزینه ها و همچنین خروج ارز از کشور اقدام به طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار مانیتورینگ انواع دیزل ژنراتور ،موتور ژنراتور گازسوز نموده که نام این نرم افزار و سخت افزار را سامانه مانیتورینگ برنا گذاشته است
این سامانه دارای قابلیت های نظیر مانیتورینگ آنلاین دستگاه دیزل ژنراتور در ساختمان مورد استفاده و یا خارج از سازمان و ساختمان را به اپراتور داده چنان که با استفاده از این سامانه اپراتور دیگر نیازی به حضور در کنار دستگاه دیزل ژنراتور یا تابلوهای فرمان ، چنج آور ، ATS ، سنکرون ، parallel ،نداشته و از راه دور از طریق شبکه و با استفاده از تبلت ، گوشی موبایل و یا کامپیوتر موجود در هر نقطه از کشور می توان شرایط عملیاتی دستگاه را رویت و دستوراتی را جهت اجرا با لحاظ نمودن شرایط ایمنی دستگاه صادر و در لحظه دستگاه دیزل ژنراتور را کنترل نماید.

فهرست