سامانه کنترل مانیتورینگ سیپاکو

مجموعه ی شرکت نوبین اتوماسیون برنا با استفاده از کارشناسان متخصص و تحصیل کرده خود و تکیه بر دانش بنیان بودن و با احساس نیاز در زمینه یکپارچه سازی علم و تکنولوژی در زمینه استفاده از دستگاه های دیزل ژنراتور و جهت سهولت و پایین آوردن هزینه ها و همچنین خروج ارز از کشور اقدام به طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار سامانه کنترل مانیتورینگ سیپاکو جهت کنترل و مانیتورینگ انواع دیزل ژنراتور ، موتور ژنراتور گازسوز نموده که نام این نرم افزار و سخت افزار را سامانه کنترل مانیتورینگ سیپاکو گذاشته است .
سامانه کنترل مانیتورینگ سیپاکو ، دارای قابلیت های نظیر مانیتورینگ و کنترل آنلاین دستگاه دیزل ژنراتور می باشد.

با استفاده از سامانه کنترل مانیتورینگ سیپاکو ، اپراتور دیگر نیازی به حضور در کنار دستگاه دیزل ژنراتور یا تابلوهای فرمان ، چنج آور ، ATS ، سنکرون ، parallel ،نداشته و از راه دور از طریق شبکه و با استفاده از تبلت ، گوشی موبایل و یا کامپیوتر موجود در هر نقطه  می تواند شرایط عملیاتی دستگاه را رویت و دستوراتی را جهت اجرا با لحاظ نمودن شرایط ایمنی دستگاه صادر و در لحظه دستگاه دیزل ژنراتور را کنترل نماید .