لود بانک Load Bank تست دیزل ژنراتور

شرکت نوبین اتوماسیون برنا با همکاری سازمان استاندارد و با استفاده از تجهیزات و دستگاه های مخصوص تست دیزل ژنراتور (لود بانک Load Bank )به همراه نرم افزار مخصوص خود آماره تست انواع دیزل ژنراتور ها از نظر سلامت دیزل ، ژنراتور ، تابلو ، سنسورها و ساعت دقیق کارکرد و ارائه برگه کارشناس رسمی می باشد