سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس و نگهداری خدمات

ما در شرکت نوبین اتوماسیون برنا با کادری مجرب ، متعهد و متشخص آماده ایم تا با استفاده از علم ، تبحر و تجهیزات خدمات خود را در خصوص سرویس های دوره ای (متناوب و متداول) دیزل ژنراتور و موتور ژنراتور های گازسوز را در اختیار شما قرار دهیم .
با احترام کارشناس فنی سرویس و بازدید دستگاه دیزل ژنراتور را در محل شما انجام داده و همچنین درصورتی که دستگاه دیزل ژنراتور نیاز به تعمیرات تخصصی داشته باشد که در محل کارفرما قابل انجام نباشد دستگاه دیزل ژنراتور حمل و به محل تعمیرگاه خود منتقل و پس از انجام تعمیرات تخصصی و آماره نمودن دستگاه دیزل ژنراتور جهت کارکرد بهینه با کمترین زمان ممکن دستگاه دیزل ژنراتور را به محل کارفرما منتقل و تحویل نمایید . همچنین این شرکت آمادگی این را دارد تا در زمان تعمیر دستگاه دیزل ژنراتور یک دستگاه دیزل ژنراتور سالم را در محل کارفرما قرار داده تا امورات روزمره کارفرما مختل نگردد.