گروه برنا با بهره گیری از مهندسین و کادر مجرب ومتعهد خود فعالیت خود در زمینه (تامین انرژی-شبکه) و راه کارهای ارتباطی را به صورت یک گروه مهندسی از سال 1382 آغاز نموده و هم اکنون با توجه به شرایط و فضای موجود در کشور فعالیت خود را با نام جدید(نوبین اتوماسیون برنا)ادامه میدهد.
ما همواره بر این بوده ایم با توجه به تخصص مهندسین،کادر فنی و زمینه گسترده فعالیت در حوزه نوآوری از اولین قدم  در احداث و راه اندازی کارخانه،سازمان و یا شرکت در کنار کارفرما حضور موثر و مداوم داشته باشیم و با اشتراک گذاری تخصص و تجربه و فناوری خود با کارفرمایان محترم در زمینه تامین انرژی بدون وقفه،زیر ساخت شبکه ، راه کارهای نوین ارتباطی و یکپارچه سازی تکنولوژی ارائه شده سهولت و آرامش در پیشرفت را به کارفرما هدیه نماییم.
همیشه سعی و تلاش نموده ایم تا بتوانیم کمکی هرچند اندک به رونق اقتصادی بخش خصوصی و همچنین سازمان های دولتی داشته باشیم..